Zmiana terminu Otwartego Seminarium Zakładu Filologii Nowogreckiej

Ostatnia prelekcja w ramach Seminarium Otwartego Zakładu Filologii Nowogreckiej odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku, o godz. 12.30 w sali 321B Collegium Novum(Al. Niepodległości 4, Poznań).

Prelegenci: Prof. UWr dr hab. Gościwit Mailnowski, dr Kyriaakos Papoulidis (UAM).
Tytuł: Hellenopolonica: electronic database of Greek-Polish relations

Prezentacja dotyczy projektu HELLENOPOLONICA, czyli Monumenta Poloniae Graeca, którego celem jest odnalezienie, analiza i edycja lub re-edycja:

  • źródeł w języku greckim lub sporządzonych przez Greków (w języku łacińskim, starocerkiewnosłowiańskim, włoskim) na temat Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1386-1795);
  • tekstów greckich powstałych lub opublikowanych na terenie dawnej Rzeczypospolitej; teksty te są bardzo różnorodne i obejmują: 1. Historiografię. 2.Relacje z podróży. 3. Pisma religijne. 4. Działalność dydaktyczną. 5. Twórczość humanistów i uczonych w języku greckim. 6. Inne druki greckie związane z Rzecząpospolitą.

Praca naukowa została sfinansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2014.

Postępy prac badawczych tego projektu można śledzić na:
http://hellenopolonica.blogspot.com
www.facebook.com/hellenopolonica