Teoria i Praktyka Przekładu

Rok studiów: III st. I°
Czas trwania: 2 semestry (60h)

Opis przedmiotu:
Przedmiot obejmuje dwa komponenty, a mianowicie: komponent teoretyczny oraz komponent praktyczny. Podczas realizacji celów komponentu teoretycznego prezentowane są główne założenia z zakresy translatologii, w tym: zarys historii studiów translatologicznych, wiedza z zakresu rodzajów i typów przekładu, uznane teorie translatoryczne, sposoby i techniki przekładu, analiza i ocena jakości przekładu, opis warsztatu tłumacza, uwarunkowania prawne, środowiskowe i rynkowe pracy tłumacza. Realizacja komponentu praktycznego zasadza się na umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej w postaci ćwiczeń. Na zajęciach realizowana jest w dużym stopniu praktyka przekładu w oparciu o autentyczne teksty użytkowe i literackie. Podejmuje się również analizę zagadnień z zakresu lapsologii oraz oceny przekładu w oparciu i przetłumaczone przez studentów teksty oraz w oparciu o teksty opublikowane.