Translatologia

Rok studiów: I/II st. II°
Czas trwania: 2-4 semestry (60-120h)

Opis przedmiotu:
Przedmiotem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawami teorii przekładu oraz elementami praktyki translatorskiej w zakresie przekładu pragmatycznego oraz artystycznego. Student poznaje zagadnienia teoretyczne związane z przekładem, kształtuje umiejętność praktycznego zastosowania teorii tłumaczenia w praktyce. Student poznaje podstawowe techniki, metody i strategie translatorskie oraz kontekst pragmatyczny i kulturowy przekładu interlingwalnego.