prof. dr hab. Krystyna Tuszyńska

Prof. zw. dr hab. Krystyna Tuszyńska uzyskała tytułu doktora na Wydziale Filologicznym UAM w 1984 roku na podstawie obrony pracy doktorskiej Filozofia w retoryce Gorgiasza z Leontinoi (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1987). Zakresem jej badań jest retoryka, sofistyka i filozofia grecka okresu starożytności z jednej strony oraz literatura modernistyczna Grecji nowożytnej z drugiej strony (Konstandinos Kawafis, Kostas Varnalis, Nikos Kazantzakis). Od 41 lat jej los jest nierozłącznie związany z życiem naukowym i uniwersyteckim UAM, czego wynikiem są liczne publikacje w postaci ośmiu książek, kilkudziesięciu artykułów, recenzji, i czternastu przekładów z języka starogreckiego tekstów retoryki i filozofii greckiej z obszernymi wstępami genealogicznymi. Podstawą do uzyskania tytułu profesora jest monografia Dyskurs Diona z Prusy w „Mowach o królestwie. Mariaż retoryki z filozofią, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013. Ostatnią książką Oratorstwo i retoryka grecka z wyborem tekstów źródłowych. Od oralnej kultury retorycznej Homera do konceptualizacji retoryki przez Arystotelesa (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016) wpisuje się w dyskusję nad rolą, jaką odegrała retoryka jako sztuka, techne, w przejściu kultury oralnej do nowej technologii pisma. Profesor Krystyna Tuszyńska jest założycielką bilingwalnej serii wydawniczej w Wydawnictwie Naukowym UAM „Rhetores Graeci” i autorką jej pierwszego tomu (tom drugi w przygotowaniu). W dziedzinie neohellenistyki jej dorobek stanowi podręcznik do nauki języka nowogreckiego „Pes to sta ellinika” i kilka artykułów o twórczości pisarzy zaliczanych do modernizmu greckiego. Jest stypendystką wielu fundacji polskich i zagranicznych. Odbywała stypendia naukowe w Cambridge University, London University, Uniwersytecie w Wiedniu, w Genewie, w Salonikach, w Atenach, w Liège (Belgia). Od wielu lat współpracuje z Aristotle University of Thessaloniki. W wyniku inicjatywy Pani Profesor w 2004 roku otworzono w Instytucie Językoznawstwa Zakład Filologii Nowogreckiej, który oferuje studia I i II stopnia na specjalności filologia nowogrecka.