Poznański Festiwal Nauki i Sztuki 2018

Zakład Filologii Nowogreckiej
na Festiwalu Krótkich Form Naukowych
w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
Poznań, 22-26 kwietnia 2018

Pracownicy Zakładu Filologii Nowogreckiej wzięli udział w Festiwalu Krótkich Form naukowych prezentując szerokiej publiczności zarówno osiągnięcia filologii nowogreckiej w ogóle, jak i szczegółowo swoje zainteresowania badawcze.

W dniu 25 kwietnia 2018 roku swoje krótkie formy naukowe zaprezentowali:

  • dr hab. Krystyna Tuszyńska „Aktor w teatrze greckim. Podróż w czasie: od hipokrites do ethopios”. godz. 13.30, sala C2.

Pani Profesor Krystyna Tuszyńska mówiła, że Hipokrites kojarzy się nam z „hipokrytą” i to faktycznie ma do pewnego stopnia uzasadnienie w starożytnym greckim pojęciu, jakim określano aktora. Tymczasem Ethopios – współczesny termin związany jest z etosem, czyli charakterem i oznacza „odtwarzacza charakterów”. Przejście od jednego ku drugiemu nastąpiło w wyniku rozwoju tzw. komedii nowej, która dała początek teatrowi Racine’a, Moliera, Szekspira a także naszego Aleksandra Fredry.

  • mgr Hanna Ciszek „Grecki teatr cieni”. godz. 13.15, sala C2.

Pani mgr Hanna Ciszek przeprowadziła prezentację multimedialną skierowaną do szerokiego grona odbiorców, zwłaszcza dzieci i mająca na celu przedstawienie greckiego, ludowego teatru cieni, jego pochodzenia, charakterystycznych postaci oraz zarysu tematyki przedstawień.

  • mgr Nina Trzaska, „Czy wampiry naprawdę pochodzą z Transylwanii? Kilka słów o Wrykolakasie, greckim wampirze”. godz. 14.00, sala C2

Pani mgr Nina Trzaska przedstawiła wampiryzm, który od dłuższego czasu stanowi atrakcyjny temat popkultury, a tradycyjnie asocjuje się go z krajami słowiańskimi i rejonami Rumunii oraz Węgier. W swoim wystąpieniu podjęła się prezentacji egzotycznego tematu wrykolakasa, greckiego wampira. Wprowadzając w zagadnienie opowiedziała o „prekursorach” wampirów z mitologii, a główną część wystąpienia poświęciła omówieniu tradycyjnych wierzeń greckich odnośnie upiorów. Ponieważ prezentowana tematyka ma bardzo szeroki zasięg, skupiła się na kilku ciekawostkach: na tym, że to właśnie Grek, Leon Allatios, napisał pierwszy traktat o wampirach; na tym, kto w tradycji greckiej mógł zostać wampirem i na tym, jak unicestwić upiora. Ponadto opowiedziała o Santorini, która uchodziła za najbardziej zwampiryzowane miejsce na ziemi i o bezludnych wyspach, na które wywożono ciała potencjalnych wrykolakasów. Wspomniała też o kilku ciekawszych typach greckiego upiora (np. o kalikantzarosie – bożonarodzeniowym wampirze). Swoje wystąpienie podsumowała wnioskiem mówiącym, że w europejskiej literaturze wampirycznej greckie elementy są mocno zaakcentowane.

  • dr hab. Karolina Gortych Michalak, „Juryslingwista – filolog, czy prawnik?”, godz. 12.15, sala C3.

Pani dr hab. karolina Gortych-Michalak poświęciła swoją prezentacje multimedialną juryslingwistyce, która, jak wskazuje sama nazwa wskazuje (łac. ius, iuris – prawo, lingua, ae – język), jest dziedziną językoznawstwa zajmująca się badaniem obecności i użycia języka w w prawie. Wskazała, że spektrum zainteresowania juryslingwistyki jest bardzo szerokie, począwszy od sporządzania ustaw, poprzez interpretacje przepisów prawnych, tłumaczeniu tekstów prawnych i prawniczych na analizie językowej dowodów w postępowaniach sądowych (językoznawstwo sądowe) kończąc. Celem prezentacji było przybliżenie przedmiotu badań juryslingwistycznych, metod wykorzystywanych do ich realizacji oraz aplikacji wyników do praktyki zawodowej filologów. Prezentacja miała też charakter praktyczny, tzn. opierała się na przykładach zaczerpniętych z języka polskiego, angielskiego, hiszpańskiego szwedzkiego i greckiego. Zawierała wprowadzenie do podstawowych zagadnień z obszaru juryslingwistyki, z uwzględnieniem badań porównawczych interlingwalnych i interlegalnych. W dalszej kolejności opisano warsztat juryslingwisty oraz obszary aplikacji wiedzy i praktyki juryslingwistycznej.

Ze względu na otwarty charakter imprezy odbiorcami wydarzenia byli w znakomitej części uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby zainteresowane określoną tematykę. Mamy nadzieje, że wśród nich znaleźli się przyszli studenci filologii nowogreckiej!

Linki do wydarzenia:

https://wn.amu.edu.pl/festiwal/festiwal

http://www.ij.amu.edu.pl/instytut-jezykoznawstwa-na-poznanskim-festiwalu-nauki-i-sztuki/