Praktyczna Nauka Języka Nowogreckiego

Rok studiów: I-III st. I°; IV st. II°
Czas trwania: 6 semestrów (840h); 2 semestry (120h)

Opis przedmiotu:
Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka nowogreckiego. Student opanowuje umiejętność pisania, czytania i mówienia w języku nowogreckim począwszy od poziomu początkującego A0, poznaje system gramatyczny języka nowogreckiego i stopniowo opanowuje słownictwo właściwe dla poziomów A1-C1/C2 oraz zapoznaje się z kontekstem kulturowym i pragmatycznym. Kurs jest skonstruowany w ten sposób, żeby słuchacze mogli nabyć i stopniowo rozwinąć podstawowe umiejętności dotyczące wszystkich składników kompetencji językowej: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie, tłumaczenie w obydwu kierunkach.