Piśmiennictwo Greckie 1453-1669

Rok studiów: II st. I°
Czas trwania: 1 semestr (30h)

Opis przedmiotu:

W zasie zajęć studenci zdobywają wiedzę z zakresu:

  • Informacji wstępnych o przedmiocie: ramy czasowe, terminologia, główne etapy rozwoju literatury w okresie XV-XVII w.
  • Epos bizantyński: Διγενής Ακρίτας, Το Τραγούδι του Αρμούρη
  • Popularna poezja bizantyńska: Τα πτωχοδρομικά ποιήματα, Μιχάηλ Γλυκάς, Ο Σπανέας
  • Powieść poetycka: Ιπποτικά Μυθιστορήματα (Λίβιστρος και Ροδάμνη, Καλλίμαχος και Χρυσσορόη, Ιμπέριος και Μαργαρώνα, Φλόριος και Πλατζιφλόρα), Διηγήσεις (Αχιλληίς, Η διήγησις του Αλεξάνδρου, Πόλεμος της Τρωάδος, Διήγησις του Βελισσάριου, Διήγησις του Απολλώνιου του Τύρου)
  • Pisma alegoryczne: Λόγος παρηγορητικός περί Δυστυχίας και Ευτυχίας, ο Πουλολόγος, Ιστορία του Πτωχολέοντος, Αμαρτωλού παράκλησις, Περί ξενιτείας, Διήγησις πεζόφραστος περί των τετραπόδων, Ακολουθία του Σπανού, ο Ψαρολόγος, ο Πωρικολόγος
  • Narracja historyczna – wczesne formy. Historiografia: kroniki, kroniki lokalne, zapiski kronikarskie, wspomnienia, pamiętniki, gazety, chronografia
  • Historiografia – gatunki literackie
  • Literatura renesansowa grecka w okresie 1450-1590. Twórczość literacka na Rodos, Krecie, Wyspach Jońskich
  • Literatura renesansowa w okresie 1590-1669. Komedia, dramat satyryczny, dramat, pieśń