Noc Naukowców 2018

Noc Naukowców. 28.09.18.
Wydział Neofilologii UAM: Tłumaczy Tłum

Język grecki była obecny podczas wydarzeń w ramach Nocy Naukowców, jakie miały miejsce w dniu 28.09.18 na Wydziale Neofilologii UAM. Tematem przewodnim imprezy było hasło Tłumaczy Tłum, co oznacza, ze skupiliśmy się w tym roku na użyciu języka greckiego w pracy tłumacza.

Co przysięga tłumacz? godz. 17 sala C2.

Celem prezentacji było przybliżenie tajników pracy tłumacza przysięgłego, wskazanie drogi do zdobycia uprawnień i doskonalenia się w zawodzie. Nie zabrakło tez anegdot na temat pracy, czy ciekawych doświadczeń tłumacza przysięgłego, o czym mówili wykładowcy Wydziału Neofilologii UAM.

O pracy tłumacza przysięgłego języka greckiego, jako tłumacza tzw. języka rzadkiego, mówiła dr hab. Karolina Gortych Michalak z Zakładu filologii nowogreckiej. Podkreśliła ona, iż szeroka wiedza lingwistyczna i ogólna na temat Grecji i Cypru, jaką można uzyskać na studiach na specjalności filologia nowogrecka, znacząco ułatwia prace tłumacza w zakresie znajomości odmian historycznych, regionalnych, czy specjalistycznych języka greckiego.

 

Fałszywi przyjaciele. godz. 18-18.45, sala C2

Podczas prezentacji wykładowcy Wydziały neofilologii przybliżyli zjawisko tzw. fałszywych przyjaciół (ang. false friends) w różnych językach.

Fałszywi przyjaciele w języku polskim i greckim, ze względu na różne alfabety, to wyrazy brzmiące podobnie, jednak mające różne znaczenie. Zespół języka greckiego (dr Kiriakos Papoulidis, mgr Kamil Trąba, dr hab. Karolina Gortych-Michalak) zaprezentował fałszywych przyjaciół z obszaru świata zwierząt. Prelegenci wyjaśnili między innymi, dlaczego grecki koń nie rozumie wezwania „Wio!”, dlaczego szukajac „psa” w Grecji możemy się napić a grecka kaczka wcale nie żegna się kiedy kwacze.

Warto też odnotować, że p. mgra Hanna Ciszek z Zakładu filologii nowogreckiej, jako natywna mówczyni języka kaszubskiego, podczas spotkania z najmłodszymi adeptami nauki odczytała przekład wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa” na język kaszubski [Czytanie utworów literatury dziecięcej w różnych językach Sala Nauki Biblioteia Novum, godz. 17-18.]