mgr Kamil Trąba

Strona zajęć dostępna tutaj

Absolwent studiów I i II stopnia na specjalności filologia nowogrecka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją edukację kontynuuje jako student studiów doktoranckich na Wydziale Neofilologii UAM, w ramach których przygotowuje pracę doktorką poświęconą zagadnieniu aspektu ze szczególnym uwzględnieniem sposobów wyrażania dokonaności w języku nowogreckim. Jego zainteresowania naukowe obejmują szeroko rozumiane językoznawstwo nowogreckie, w tym historię języka, morfologię i aspektologię.

Poza uczelnią jest fanem pieszych górskich wycieczek, roweru oraz wspinaczki górskiej.