mgr Hanna Ciszek

Mgr Hanna Ciszek w 1992 roku uzyskała tytuł magistra filologii klasycznej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów pracowała w liceum jako nauczycielka łaciny i starożytnej greki. Od 2005 roku pracuje w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jako wykładowca języka nowogreckiego i łaciny. W 2012 roku otworzyła przewód doktorski w zakresie literaturoznawstwa greckiego. Tematem rozprawy doktorskiej jest: Wczesna twórczość Nikosa Kazantzakisa wobec dekadentyzmu. Jej szczególne zainteresowania naukowe skupiają się wokół literatury nowogreckiej końca XIX i początków XX wieku. Jest wielką miłośniczką kultury śródziemnomorskiej i pragnie swój entuzjazm przekazać studentom.