I Kolokwia Nowogreckie

Program konferencji

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona filologii, historii
i kulturze nowogreckiej.
KOLOKWIA NOWOGRECKIE – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ – MODERN GREEK QUERIES
Poznań 16-18 kwietnia 2015
Sprawozdanie

 

  1. Informacje ogólne.

Zakład Filologii Nowogreckiej w Instytucie Językoznawstwa, obchodząc 10-lecie swojego istnienia, w dniach 16-18 kwietnia 2015 roku zorganizował międzynarodową konferencję naukową, która stała się wspólnym miejscem spotkań, dyskusji, wymiany wiedzy w obrębie szeroko pojętych studiów nowogreckich w Polsce i w środowisku międzynarodowym.

Głównymi działami tematycznymi konferencji, wokół których skoncentrowały się wystąpienia konferencyjne, były:

– język,
– literatura,
– historia,
– kultura,
– przekład i komunikacja.

  1. Goście plenarni konferencji oraz warsztaty (workshop) specjalistyczne.

Prof. Geoffrey Horrocks (Universytet Cambridge) – światowy autorytet w zakresie językoznawstwa greckiego, autor szeregu publikacji poświęconych badaniom diachronicznym i synchronicznym, np.: Greek: A History of the Language and its Speakers (revised and expanded 2nd edition), Wiley-Blackwell, 2010, czy Generative Grammar, Longman/Pearson, 1987, Space and Time in Homer, Arno Press New York, 1983 oraz wielu artykułów w zakresie składni, morfosyntaktyki, morfologii i semantyki języka starogreckiego, języka greckiego bizatyńskiego i języka nowogreckiego. P. Prof. Horrocks wygłosił odczyt plenarny zatytułowany Negation in Greek: evidence for a ‚cycle’ of negative indefinites.

Prof. Giorgos Papanastasiou (Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, Dyrektor Instytutu Manolisa Triandafyllidisa). Językoznawca, badacz historii i dziedzictwa języka nowogreckiego, autor podręczników języka greckiego dla obcokrajowców i szeregu publikacji poświęconych studiom diachronicznym języka greckiego. P. Prof. Papanastasiou wygłosił odczyt plenarny zatytułowany Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας και η ιστορία των ομιλητών της: μια διαλεκτική σχέση (Historia języka greckiego i historia jego mówców: relacje dialektalne).

W ramach konferencji odbyły się też warsztaty poświęcone nauczaniu języka greckiego jako obcego (w języku greckim), zatytułowane Μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτική των γλωσσών (Aktywność i zadania na lekacjach a glottodydaktyka). Warsztaty poprowadził Prof. Panagiotis Andreou (Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, Instytut Manolisa Triandafyllidisa).

  1. Odczyty. Uczestnicy konferencji.

Na konferencji wygłoszono w sumie 53 odczyty, z czego 30 przez gości zagranicznych i 13 przez gości krajowych oraz organizatorów. Goście zagraniczny przyjechali z ośrodków z Wielkiej Brytanii, Grecji, Łotwy, Ukrainy, Hiszpanii, Cypru, Francji  i Niemiec. W języku polskim wygłoszono 6 odczytów, w języku angielskim 21 i w języku greckim 26.

  1. Komitet naukowy.

W skład komitetu naukowego weszły następujące osoby:

Prof. Geoffrey Horrocks (Uniwersytet Cambridge)
Prof. Giorgos Papanastasiou (Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach)
Prof. Sotiria Stavrakopoulou (Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach)
Prof. Stavros Kamaroudis (Uniwersytet Zachodniej Macedonii, Florina)
Prof. Gościwit Malinowski (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. Ilias Wrazas (Uniwersytet Wrocławski)
dr Michał Bzinkowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Prof. dr hab. Kazimierz Ilski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Jędrzej Paszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Piotr Wierzchoń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. UAM dr hab. Krystyna Tuszyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. UAM dr hab. Aleksandra Matulewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Kiriakos Papoulidis (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Karolina Gortych-Michalak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

  1. Komitet organizacyjny.

Komitet organizacyjny tworzyły następujące osoby: przewodniczący dr hab. Karolina Gortych-Michalak; członkowie: dr Kiariakos Papoulidis, mgr Anna Adamczyk, mgr Hanna Ciszek, mgr Paschalis Efthymiou, mgr Nikos Giallelis, mgr Piotr Siwczak, mgr Kamil Trąba, mgr Paulina Sobańska.

  1. Podsumowanie i perspektywy

Na uwagę zasługuje fakt, że konferencja poświęcona szeroko pojętym badaniom w zakresie filologii nowogreckiej odbyła się w Polsce po raz pierwszy, jest, zatem, ważnym wydarzeniem historycznym i naukowym. Po raz pierwszy, bowiem, udało się zgromadzić tak szerokie spektrum nowogrecystów polskich, wszelkich dziedzin, w jednym miejscu i stworzyć możliwość poznania się, prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz dyskusji. Zostały one skonfrontowane ze współczesnymi osiągnięciami nowogrecystyki na skalę międzynarodową, które zaprezentowali goście konferencyjni z greckich i innych zagranicznych ośrodków naukowych.

Szerokie zainteresowanie konferencją potwierdza konieczność istnienia takiego wydarzenia w formie cyklicznej, co służy tak aktualizacji badań nowogreckich, jak i promocji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jako dominującego w Polsce i liczącego się zagranicą ośrodka prowadzącego badanie w zakresie nowogrecystyki. Temu samemu celowi służyć będzie publikacja recenzowanego tomu zbiorowego zwierającego teksty naukowe gości konferencyjnych, który otworzy serię wydawniczą Modern Greek Quaeries. Publikacja jest obecnie finalizowana i ukaże się w roku 2017.

 

Kolejna konferencja z cyklu KOLOKWIA NOWOGRECKIE – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ – MODERN GREEK QUERIES jest planowana na rok 2019.

Karolina Gortych-Michalak, dr hab.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji