Podstawy Języków Specjalistycznych

Rok studiów: I/II st. II°
Czas trwania: 2-4 semestry (60-120h)

Opis przedmiotu:
Student poznaje słownictwo i cechy greckiego języka specjalistycznego w zakresie prawa, biznesu i różnych nauk, kształtuje i doskonali umiejętność przekładu tekstów specjalistycznych. Zdobywa wiedzę oraz umiejętności w zakresie:

  • Komunikacji w języku specjalistycznym, modalności deontycznej, sposobów formułowania treści, precyzji językowa.
  • Cech i struktur norm i przepisów prawnych w tekstach narodowych i unijnych.
  • Cech terminologii języka naukowego i języków specjalistycznych
  • Słownictwa biznesu: Gospodarka i finanse. Podatki. Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Rekrutacja. Współpraca podmiotów gospodarczych. Negocjacje handlowe i biznesowe. Marki greckie i cypryjskie. Marketing, e-marketing i reklama. Transport, logistyka. Nowoczesne formy handlu. Kultura. Rekreacja. Sport.
  • Podstawowego słownictwa naukowego: informatyka, matematyka, fizyka, chemia, biologia, przyroda, genetyka, literatura, publicystyka, krytyka literacka, językoznawstwo, filozofia, nauki społeczne, historia.