O Zakładzie

Język grecki

Język grecki jest obecny w życiu i kulturze polskiej, europejskiej a także światowej od zarania dziejów. Spowodowane jest to między innymi faktem, iż to właśnie starożytni filozofowie greccy poczęli tworzyć fundamenty nie tylko estetyki, etyki, logiki, ale także nauk szczegółowych. Wprowadzane przez nich stopniowo pojęcia stały się podstawą współczesnej terminologii naukowej. Ważnym nośnikiem kultury helleńskiej było imperium stworzone przez Aleksandra Wielkiego, które sięgało na Wschód aż po Indie. W wiekach późniejszych do popularyzacji języka i kultury greckiej przyczynili się Rzymianie, którzy obdarzeni talentem militarnym w dziedzinie wykształcenia stali się uczniami Greków.

Rozpiętość języka greckiego tak w czasie jak i przestrzeni przyczyniła się do powstania wielowiekowej tradycji studiów nad twórczością dawnych mieszkańców półwyspu bałkańskiego, które były prowadzone w ramach filologii klasycznej. Trzeba jednak podkreślić, iż owa zorientowana na starożytność dziedzina nauki pozostawała obojętna na dzieła późniejszych Greków – wiodących żywoty za czasów świetności Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego (Bizancjum), a także w czasach nowożytnych, wreszcie współcześnie. Z tego powodu, w wiekach XIX i XX dochodzi do wydzielenia się nowych dziedzin naukowych: bizantynistyki i neohellenistyki., które prowadzą badania poświęcone kulturze, literaturze i językowi greckiemu.

Filologia nowogrecka

W roku 2004 z inicjatywy p. prof. dr hab. Krystyny Tuszyńskiej został otwarty nabór na pierwsze w Polsce jednolite 5-letnie studia magisterskie na kierunku filologia nowogrecka. Wcześniej język nowogrecki pojawił się w postaci lektoratu dla uczestników jednolitych studiów magisterskich na kierunku etnolingwistyka. W latach 2002-2004 prowadzony był również międzywydziałowy lektorat tego języka. W roku 2007, na skutek zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, otworzono nabór na 3-letnie studia licencjackie a trzy lata później także na 2-letnie magisterskie studia uzupełniające na kierunku filologia nowogrecka.

Neohellenistyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza pozostaje prężnie rozwijającym się ośrodkiem naukowym i dydaktycznym, oferującymstudentom możliwość specjalizacji w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa oraz translatoryki. Ponadto na podstawie umów zawartych z innymi ośrodkami naukowymi na terenie Republiki Grecji, studenci mają możliwość uzyskania stypendium na miesięczne intensywne kursy języka nowogreckiego w okresie letnim, a także semestralne wyjazdy w ramach programu ERASMUS i ERASMUS+.

O wysokim poziomie studiów nowogreckich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza świadczy także dorobek naukowy kadry naszego Zakładu, której publikacje cieszą się dużym międzynarodowym uznaniem. Dodatkowo, należy wspomnieć, że w roku akademickim 2014/2015 z okazji obchodów dziesięciolecia założenia zakładu wydany został jubileuszowy tomMiscellanea NovogaecaPosnaniensia, pod redakcją p. prof. dr hab. Krystyny Tuszyńskiej, prezentujący różnorodności prac badawczych prowadzonych przez pracowników filologii nowogreckiej. Oferujemy studia hellenistyczne, ukierunkowane na neohellenistykę, przy udziale native-speakerów.

Oprócz tego w roku akademickim 2014/2015 nasz zakład zorganizował pierwszą w Polsce międzynarodową konferencję naukową poświęconą filologii, historii i kulturze nowogreckiej,zatytułowaną „KOLOKWIA NOWOGRECKIE, która odniosładuży sukces. Wzięło w niej udział wielu znanych naukowców z różnych ośrodków naukowych zarówno w Polsce jak i Europie.