Historia Języka Nowogreckiego

Rok studiów: III st. I°
Czas trwania: 1 semestr (30h)

Opis Przedmiotu:
Przedmiotem zajęć jest poznanie historii języka greckiego, od jego początków, po czasy współczesne. Student poznaje podstawowe informacje i fakty z zakresu historii języka w ujęciu jezykoznawstwa historycznego, językoznawstwa porównawczego, ja i ważniejsze momenty przełomowe i etapy w rozwoju języka greckiego, jak i ostateczny kształt, jaki język grecki przetrwał i wykształcił się podczas wielowiecznej historii języka po dzień dzisiejszy.