Historia Grecji

Rok studiów: III st. I°
Czas trwania: 2 semestry (60h)

Opis przedmiotu:
Pzredmiotem zajęć jest historia Grecji w epoce starożtnej, średniowiecznej-bzantyńskiej, nowożytnej i w czasach najnowszych. Student schematyzuje i interpretuje nowożytne oraz współczesne dzieje narodu i państwa greckiego. Zdobywa orientację na temat procesów określających ewolucję społeczeństwa greckiego. Podczas zajęć omawiane są następujące zagadnienia:

 • Wybrana faktografia polityczna epoki klasycznej: konflikt grecko-perski, wewnętrzna rywalizacja poleis greckich, rola Macedonii.
 • Szczegółowa historia ustroju Aten (VI-IV w. p.n.e.); ustrój Sparty; systemy polityczne epoki hellenistycznej.
 • Cesarstwo Bizantyńskie: cesarstwo jako idea i system polityczny w praktyce; kulturowa i polityczna rola Bizancjum.
 • Sytuacja ludności greckiej pod panowaniem osmańskim. Przemiany społeczno-ekonomiczne (XV-XVIII) .
 • Geneza państwowości greckiej w XIXw. Tło społeczno-polityczne .
 • Problemy organizacji państwa greckiego (XIX w.)
 • Wpływ monarchii na konkretyzację państwowości greckiej w XIX i XX w.
 • Armia jako czynnik polityczny w państwie greckim w XIX i XX w.
 • Wielka idea w polityce państwa greckiego w XIX i XX w.
 • Geneza, ewolucja, „wielka katastrofa”.
 • Obraz dziejów Grecji w greckiej historiografii w XIX i XX w.
 • Wpływ greckich imigrantów na zmiany polityczne i społeczno ekonomiczne w Grecji w okresie międzywojennym (XX w.).
 • Społeczno-polityczne tło greckiej wojny domowej (1946-1949) .
 • Wpływ reżimu czarnych pułkowników na współczesne dzieje polityczne .Grecji
 • Cypr w greckiej świadomości historycznej w XIX i XX w.