dr Kiriakos Papoulidis

Kyriakos Papoulidis ukończył studia licencjackie z teologii w Prawosławnym Teologicznym Instytucie Św. Sergiusza w Paryżu oraz studia licencjackie i magisterskie z filologii nowogreckiej w Instytucie Narodowym Języków i Kultur Orientalnych (I.NA.L.C.O.) Uniwersytetu Paryskiego III (La Nouvelle Sorbonne). Swoją karierę naukową kontynuował na Uniwersytecie Paryskim IV – Sorbona (Paris IV – La Sorbonne), na którym uzyskał również tytuł doktra filologii nowogreckiej.

Zainteresowania: literatura wczesno-nowogrecka, historia języka nowogreckiego, leksykografia nowogrecka.